Narada Obywatelska o Edukacji

Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o edukacji.
Zaprosiliśmy uczniów / uczennice, rodziców / opiekunów, nauczycieli /nauczycielki, samorządowców, organizacje społeczne i inne zainteresowane edukacją osoby.

Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej akcji Narada Obywatelska o Edukacji (NOoE) zainicjowanej przez porozumienie nauczycieli Ja Nauczyciel, których celem jest zaproszenie reprezentantek i reprezentantów różnych środowisk do wspólnej rozmowy na temat polskiej szkoły i potrzeb wszystkich grup z nią związanych. www.naradaobywatelska.pl

Chcieliśmy wspólnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji w oświacie, zastanowić się nad kierunkiem zmian, które powinny być w polskiej szkole przeprowadzone.

Organizując naradę w naszej społeczności, chcemy budować porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli, wyjść poza aktualnie trwający spór o płacowym charakterze i wskazać jego systemowy charakter, chcemy wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, chcemy zbudować szerokie i konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi edukacji.

W czasie spotkania rozmawialiśmy przy 5 stolikach tematycznych:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
Dla jednych szkoła ma dostarczać przede wszystkim wiedzy inni chcieliby, żeby także wychowywała – kształtowała charakter. Jedni uznają, że szkoła ma przygotowywać do spełniania oczekiwań “innych” – rynku pracy, społeczeństwa, państwa, inni – że powinna przede wszystkim pobudzać marzenia i talenty samych uczniów i wspierać ich rozwój – ale szkoła musi służyć wszystkim. Zastanówmy się, jak łączyć dobre przygotowanie do obowiązkowych egzaminów z rozwijaniem osobistych zainteresowań. Jak umożliwić wszystkim odnoszenie sukcesów i odkrycie swoich mocnych stron?

2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? Jakich doświadczeń dostarczamy?
Chociaż pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami są rodzice, szkoła też odgrywa rolę w procesie wychowania, opisaną w dokumencie zwanym „programem profilaktyczno-wychowawczym”. Szkolne życie powinno stwarzać okazję do „wychowania w praktyce” – jak to zrobić, by uczniowie chcieli się w nie angażować?

3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
Szkoła może być ośrodkiem życia lokalnego, miejscem, w którym chętnie przebywa się poza godzinami lekcji – w którym spotykają się wszyscy mieszkańcy. Może być otwarta do późnego wieczora. Co może się tutaj dziać, kto może być organizatorem popołudniowego życia szkoły i w jaki sposób może taka sytuacja zmienić na lepsze szkolną edukację?

4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole: w trójkącie nauczyciele – uczniowie – rodzice?
Jaka rola w tworzeniu szkoły powinna przypaść samym uczniom? Co do powiedzenia powinni mieć rodzice? Jak budować dobre relacje wewnątrz każdej z grup i pomiędzy nimi? Wszyscy pewnie zgodzą się, że powinny być oparte na szacunku i wzajemnym słuchaniu, ale jak zrobić to w praktyce? Przez regulaminy czy przez szkolenia? A może przez wspólne działania?

5. Jaka jest pozycja nauczycieli? Jakie oczekiwania w stosunku do nich?
Tradycyjnie nauczyciel ma „realizować program, oceniać sprawiedliwie, informować radę i rodziców, wspierać ucznia w rozwoju psychofizycznym”. Jakie punkty znalazłyby się w zakresie obowiązków formułowanych przy udziale uczniów i rodziców? Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby te wymagania były realne?

Przedstawiamy dokument podsumowujący Naradę Obywatelską o Edukacji, która odbyła się 15.04.2019 w Izabelinie.

NOoE-Izabelin-podsumowanie.pdf (394 pobrania )

Zebrane są tu wszystkie najważniejsze wątki jakie pojawiły się podczas rozmów przy stolikach.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress