Stanowisko Stowarzyszenia DziałajMY! w sprawie konkursu na Dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Treść pisma wysłanego do Wójta gminy Izabelin w dniu 15.05.2018

Stanowisko-Stowarzyszenie-DziałajMY-w-sprawie-konkursu-na-dyrektora-CKI_15052018_-1.pdf (709 pobrań )

 

Nasze stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu gminy i podejmuje starania związane z działaniami na rzecz społeczności lokalnej, współpracy między władzą samorządową a mieszkańcami gminy, działaniami na rzecz edukacji oraz szeroko pojętej kultury. Członkowie naszego stowarzyszenia w życiu zawodowym i społecznym współpracują z instytucjami kultury oraz zajmują się diagnozą funkcjonowania tych instytucji.
Wiele lat doświadczeń i obserwacji daje podstawy do stwierdzenia, że domy kultury to centralne miejsca na mapie instytucji gminnych mniejszych miejscowości. W naszej, niezbyt dużej społeczności, widać to jeszcze wyraźniej, gdyż CKI to jedno z głównych miejsc stworzonych dla zaspakajania i rozwijania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Nasze stowarzyszenie zajmuje się również działaniami na rzecz transparentności działań władzy na każdym szczeblu.
Dom kultury powinien wypełniać szeroko rozumianą społeczną misję kultury. Poprzez swoją działalność powinien zajmować się integracją społeczną oraz budowaniem wspólnoty. Korzystając z różnorodnych narzędzi powinien być elementem aktywizującym mieszkańców, budującym ich tożsamość lokalną, inspirować do kreatywności – rozumianej na wiele sposobów. Warto również pamiętać, że funkcją centrum kultury jest budzenie nieuświadomionych potrzeb społeczności, rozwój jej kompetencji kulturowych, kapitału społecznego oraz ogólnie – integrowanie.

Konkurs na stanowisko dyrektora tej instytucji powinien być absolutnie transparenty i konkurencyjny, nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale również po to by budować zaufanie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Dyrektor domu kultury jest kluczowy dla właściwej pracy i postrzegania domu kultury w danej społeczności – stąd też potrzeba by osoba, która wygra konkurs była jak najbardziej kompetentna, oraz wybrana z możliwie szerokiego grona osób, które zgłoszą się do konkursu.

Stanowisko-Stowarzyszenie-DziałajMY-w-sprawie-konkursu-na-dyrektora-CKI_15052018_-1.pdf (709 pobrań )

 

W dniu 18.05.2018 nasze stowarzyszenie zwróciło się z prośbą do Forum Kraków o wskazanie niezależnego i zewnętrznego eksperta z zakresu edukacji i animacji kultury, który mógłby uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej. Mamy nadzieję, że doświadczenie zawodowe i wiedza takiej osoby przekonają Wójta – osoby odpowiedzialnej za wyznaczenie składu Komisji konkursowej – do powołania jej do prac w Komisji.

 

Treść pisma tu:

Pismo_Konkurs-na-stanowisko-Dyrektora-CKI_Stowarzyszenie-DziałajMY.pdf (256 pobrań )

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress