Uwagi do nowego Statutu gminy Izabelin

Nasze stowarzyszenie złożyło wnioski w ramach konsultacji nowopowstającego Statutu gminy Izabelin. Chcielibyśmy, aby nowy Statut w większym stopniu gwarantował dostęp mieszkańcom do informacji czym się zajmuje Rada gminy i Urząd gminy, zwiększał jawność i transparentność działań władzy a także zachęcał i dawał możliwość większego udziału w podejmowaniu decyzji.

Proponujemy miedzy innymi nagrywanie sesji audio-wideo, uporządkowanie tego co obowiązkowo musi być publikowane na stronie gminy i BIP, tak aby każdy mieszkaniec mógł na bieżąco zapoznać się ze sprawami, którymi zajmuje się Rada i Urząd. Zależy nam by mieszkańcy i radni byli w sposób sprawny i z wyprzedzeniem  informowani o projektach uchwał oraz terminach sesji i komisji.  Wnosimy o obowiązkowe publikowanie rejestrów umów zawieranych przez Urząd gminy i jednostki pomocnicze.

Chcielibyśmy znaleźć rozwiązania, które pozwolą mieszkańcom dowiedzieć się jak glosują poszczególni radni, wybierani w końcu w okręgach jednomandatowych.

Proponujemy wprowadzenie zapisów w statucie, które obligują Radę gminy do zwoływania przynajmniej raz w roku sesji dedykowanej sprawom zgłaszanym przez mieszkańców, organizowanej w dogodnym dla mieszkańców terminie (środa godzina 13.00 to dla przeciętnego procującego mieszkańca mało realny termin, aby uczestniczyć w sesji). Na sesji Rada referowałaby mieszkańcom sprawy którymi się zajmowała, przedstawiała plany na kolejne miesiące a także byłby to moment na debatę mieszkańców z radnymi i wójtem reprezentującym urząd gminy.

Zaproponowaliśmy również zapis, który wprowadzałby w porządku obrad punkt w którym mieszkańcy mogli by zgłaszać swoje uwagi jeszcze przed głosowaniem uchwał. Tak zwana „Trybuna obywatelska” podkreślała by rolę mieszkańców gminy, którzy to właśnie stanowią samorząd lokalny. Dałaby możliwość wypowiedzenia się swojej opinii na sesji niezależnie od dobrej woli przewodniczącego Rady i w momencie kiedy mogą jeszcze wpłynąć na decyzję radnych a nie po głosowaniach w punkcie wolne wnioski.

Ze wszystkimi naszymi uwagami możecie się Państwo zapoznać tu:

Uwagi do projektu Statutu gminy _Stowarzyszenie DzialajMY

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress