Władze stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
.
Zarząd Stowarzyszenie DziałąjMY!:
1) Olgierd Porębski
2) Paweł Sielczak
3) Jarosław Wiśniewski

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress