Zaczynamy debatę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Stowarzyszenie DziałajMy! od dłuższego czasu nosiło się z zamiarem zainicjowania debaty społecznej na temat zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Protest grupy mieszkańców ul. Sierakowskiej przeciwko budowie rozpoczętej na tej ulicy przez firmę deweloperską, skłania nas do zaproponowania Państwu i nowym władzom samorządowym dyskusji na temat planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Izabelin. W trakcie dyskusji chcielibyśmy poruszyć sprawę aktualizacji tych planów oraz mechanizmów kontroli ich przestrzegania.

Planowanie przestrzenne jest kluczowe dla rozwoju każdej miejscowości. Ma również ogromne znaczenie dla interesów indywidualnych i to w kilku wymiarach. Cele właściciela działki, który pragnie ją sprzedać, niekonieczne są zbieżne z celami jego sąsiada, który nie zamierza się wyprowadzać i nie chce być zaskoczony tym, co może zostać wybudowane przed jego oknami. Nie chodzi przy tym jedynie o względy estetyczne, przyrodnicze, czy tzw. święty spokój. Pod uwagę trzeba też wziąć wartość nieruchomości. Inna jest wartość ładnego domu z ogrodem w otoczeniu innych ładnych domów z ogrodami, a inna w otoczeniu bloków lub warsztatów samochodowych. Wszystko to problemy stare jak świat, z którymi społeczności lokalne muszą sobie poradzić. Nie ma bowiem wątpliwości co do jednego: chaos i nieprzewidywalność w planowaniu przestrzennym szkodzi wszystkim.

Członkowie Stowarzyszenia DziałajMy! pragną, aby Gmina Izabelin rozwijała się w harmonii z Puszczą Kampinoską. Oznacza to w szczególności, że jesteśmy zwolennikami rozwiązań chroniących zalesienie i wykluczających intensywną zabudowę. Nie chcemy aby nasze miejscowości wyglądały jak typowe, gęsto zaludnione przedmieścia Warszawy. Żyliśmy w przekonaniu, że obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego stanowią gwarancję ochrony przez intensyfikacją zabudowy (jeśli nie liczyć wątpliwości dot. przeznaczenia niektórych działek w rejonie ul. 3-maja i w okolicach Urzędu Gminy). Niewykluczone, że byliśmy w błędzie.

Przykładowo, w planie zagospodarowania przestrzennego dla Izabelina C – cześć północna, przewidziano zabudowę jednorodzinną, rezydencjonalną. Przewidziano również minimalne powierzchnie działek budowlanych wynoszące 1.500 metrów (działki mniejsze zachowały prawo zabudowy, o ile miały je przed uchwaleniem planu). Taki parametr służy oczywiście temu, aby domy nie wyrastały jeden obok drugiego. Podobnie, ochronie przyrody w otulinie KPN służy obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej, wynoszący w tym rejonie co najmniej 70%. Wydawałoby się, że nic więcej nie trzeba. W ostatnich dwudziestu latach wyrosło w tym rejonie wiele mniejszych i większych domów – po jednym na działce. Elegancka i zielona okolica sprzyjała wzrostowi cen nieruchomości, które należą tu do najwyższych pod Warszawą.

Jak to więc możliwe, że firma deweloperska jest w stanie uzyskać pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych, po dwa lokale w każdym i to na działce o powierzchni niecałych 1.200 m2?

Czy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza budowy kilku budynków mieszkalnych na jednej działce?

Czy cztery lokale po 80 m2 spełniają definicję zabudowy jednorodzinnej, rezydencjonalnej?

Musimy to sprawdzić, a jedynym na to sposobem jest skłonić kompetentne urzędy do wszczęcia postępowań kontrolnych. Dlatego właśnie wystąpiliśmy do Starosty Warszawskiego Zachodniego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i oczywiście do Wójta Gminy Izabelin, o podjęcie czynności weryfikujących prawidłowość i zgodność z prawem wydanych deweloperowi pozwoleń (skany pism w załączeniu).

Budowa rozpoczęta na działce nr 123 przy ul. Sierakowskiej budzi nasz głęboki sprzeciw. Leśne obszary naszych miejscowości nie mogą być w ten sposób zabudowywane. Trzeba wziąć pod uwagę, że wskazana budowa to tylko precedens, ale może powtórzyć się wszędzie – zarówno na działkach nie zabudowanych, jak i na tych, na których stoją stare budynki, które ktoś kiedyś kupi i zastąpi nowymi. Jeśli na działce 1.200 m2 można zlokalizować dwa bliźniaki, to z przerażeniem myślimy o tym, co można zbudować na działce dwa razy większej. Nie będzie to bowiem proste mnożenie budynków. Im większa powierzchnia, tym pomysłowość deweloperów ma większe pole do popisu.

Nie zgadzamy się na budowę osiedli mieszkaniowych w naszej gminie.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do:

  • zapoznania się z opracowaniem na temat zagospodarowania przestrzennego, które znajdziecie pod następującym linkiem:

http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/04/Przepis-na-plan_www.pdf?fbclid=IwAR0Lw_ocd3OVyHBTipp4mgM0bref0eVfDdhnv6USHtSca56NL8M1OnN-714

  • zgłaszania nam wszelkich Waszych uwag i postulatów dot. zapisów aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin, mailowo na adres: działajmy@działajmy.org;
  • zadawania pytań i motywowania Waszych, niedawno wybranych, radnych do zaangażowania i zainteresowania tematem;
  • udziału w debacie, którą mamy zamiar zorganizować na początku przyszłego roku (szczegóły wkrótce).

Liczymy, że nowe władze samorządowe naszej gminy, a zwłaszcza Wójt Dorota Zmarzlak, dostrzegą powagę sytuacji i powezmą niezbędne działania,  biorąc pod uwagę między innymi wyniki naszej debaty.

Olgierd Porębski                                                        Jarosław Wiśniewski

Prezes Zarządu                                                          Wiceprezes Zarządu

 

Pismo do Lasów Państwowych

Pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pismo do Starosty

Pismo do Wójta gminy Izabelin

 

 

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress