Szkolny Budżet Partycypacyjny w Izabelinie

Szkolny budżet partycypacyjny to proces włączający całą społeczność szkolną we współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli środków. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, sami wymyślają i tworzą projekty, a następnie wybierają spośród nich te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne i atrakcyjne.

Zasady Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w Izabelinie:

REGULAMIN SZKOLNEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO (107 pobrań)

……………….

Formularz projektu

Formularz Projektu (91 pobrań)

……………….

Lista poparcia

Lista poparcia (93 pobrania)

……………….

Harmonogram działań

……………………………………

Projekt „Wsparcie rozwoju samorządności uczniowskiej w Izabelinie – opracowanie modelu i wdrożenie budżetu partycypacyjnego społeczności szkolnej” jest współfinansowany przez Gminę Izabelin.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress