Zlokalizuj się – Wólka Węglowa

Zlokalizuj się – tworzymy sentymentalną mapę osiedla Wólka Węglowa

We wspólpracy i na zaproszenie Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady realizowaliśmy projekt Zlokalizuj się – Wólka Węglowa

Celem projektu było pobudzenie dyskusji i krytycznego myślenia wokół historii lokalnej oraz podejmowanie międzypokoleniowych działań twórczych wokół potencjału historycznego osiedla Wólka Węglowa. Zależało nam na informowaniu i edukowaniu oraz zdiagnozowaniu grupy młodzieży w celu aktywizowania, i budowania poczucia tożsamości lokalnej. Nadrzędnym celem projektu było stworzenie wspólnego dzieła- sentymentalnej mapy osiedla Wólka Węglowa, oraz przełamanie stereotypu osiedla Wólka Węglowa kojarzącego się większości osób jedynie z Cmentarzem Północnym. W ramach projektu udało się zrealizować wszystkie zakładane cele- lokalna społeczność zaangażowała się w proces zbierania lokalnych historii i wspomnień oraz zbudowała silną wspólnotę wokół potencjału historycznego osiedla Wólka Węglowa.

Pierwszy krok

Osiedle Wólka Węglowa to peryferyjna część Dzielnicy Bielany. Z diagnoz społeczności lokalnej przeprowadzonych j przez Fundację Obserwatorium w 2017 i 2018 roku na zlecenie Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury pod względem jej potrzeb, problemów oraz potencjału kulturotwórczego wynika, że mieszkańcy chcą się angażować w działania, które dotyczą najbliższej okolicy.„Badani mocniejszy nacisk kładli na ofertę działań integracyjnych, społecznych, budujących wspólnotę.” Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury prowadziła w latach 2017- 2019 projekt z zakresu archiwistyki społecznej „Archiwum Wólki” którego celem było zebranie i utrwalenie wspomnień mieszkańców. Rezultatem tych działań było wydanie pierwszej w historii osiedla książki pt. “Dawna Wólka Węglowa- wspomnienia mieszkańców” , moblina wystawa zdjęć z domowych archiwów oraz zaprojektowane przez mieszkańców dwie gry terenowe “Play Wólka” i ” Hasta La Vista Wólka” do których aktywnie włączaliśmy mieszkańców Bielan i całej Warszawy. Projekt ten pokazał nam że mieszkańcy chętnie włączają się w działania związane z lokalną historią – ale część z nich występowała w roli ekspertów– którzy pamiętali dawne dzieje. Młodsza część społeczności nadal chce poznawać i eksplorować legendy i historie. Dlatego ważnym dla nas jest kontynuowanie rozpoczętego procesu zgłębiania lokalnej historii aby włączać do działania młodzież i osoby zainteresowane dawnymi dziejami, i ważnymi dla osiedla miejscami. Zlokalizuj się – to projekt animacyjno – badawczy mający na celu wzmocnienie więzi lokalnych mieszkańców osiedla Wólka Węglowa oraz utrwalenie lokalnej historii. Celem projektu było stworzenie w procesie inkluzywnych warsztatów wokół potencjału historycznego osiedla Wólka Węglowa – tożsamościowej mapy osiedla.


W ramach projektu odbyły się warsztaty:


1. Opowiedz mi swoją historię
Warsztat z mieszkańcami poświęcony zbieraniu historii lokalnych oraz mapowaniu najważniejszych miejsc dla mieszkańców osiedla. W trakcie spotkania przygotowaliśmy także ikony, które zostały wykorzystane na późniejszym etapie (przy tworzeniu projektu mapy do druku).


2. Pokaż mi swoją historię
Przygotowanie ekspozycji roboczej mapy w przestrzeni MAL Studnia. Przez około miesiąc specjalnie przygotowana mapa umożliwiła mieszkańcom samodzielne wskazywanie i opisywanie ważnych miejsc na terenie dzielnicy. W zbieranie materiałów włączyli się także pracownicy oraz prowadzący zajęcia w MAL Studnia, którzy zachęcali mieszkańców do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wspomnieniami. Zebrane opisy oraz zmapowane miejsca zostały poddane selekcji i redakcji. Najważniejsze i najczęściej wskazywane punkty zostały wybrane i umieszczone na mapie oraz w interaktywnej gablocie.

3. Zmapuj z nami
Warsztat dla młodzieży mający na celu przygotowanie interaktywnej mapy okolic osiedla Wólka Węglowa. Spośród zebranych opisów wybraliśmy 12 punktów, których opisy zostały nagrane na warsztatach, a następnie przygotowaliśmy interaktywną gablotę z naniesionymi na mapę punktami wskazanymi przez mieszkańców. W momencie dotknięcia punktu na mapie odtwarzany jest nagrany wcześniej opis miejsca.

Gablota jest umieszczona w przestrzeni Filii Bielańskiego Ośrodka. Kultury

Film pochodzi z pforilu facebook MAL Studnia

Projekt Zlokalizuj się dofinansowany przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej z programu Fundusz Animacji Kultury

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress